Πρόγραμμα

Στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα περιλαμβάνεται:

• η επικοινωνία (γραπτός και προφορικός λόγος). Στο χώρο μας διαμορφώνονται ποικίλες επικοινωνιακές καταστάσεις. Κάθε παιδί να έχει την ευκαιρία να διηγείται τις εμπειρίες του και να συμμετέχει στις συζητήσεις της «παρεούλας» ώστε να βελτιώσει και να εμπλουτίσει το λόγο του.

• η κοινωνική ζωή

• η πολιτιστική ζωή.

• δημιουργία και έκφραση. Περιλαμβάνει τα εικαστικά, το θέατρο, τη φυσική αγωγή και την μουσική. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες που εντάσσονται στο καθημερινό μας πρόγραμμα τα παιδιά καλλιεργούν την φαντασία τους, τη δημιουργικότητά τους και πειραματίζονται με ποικίλα υλικά.

• φυσικό περιβάλλον. Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ανακαλύπτουν τον εαυτό τους , τα ζώα, τη φύση και τα φυσικά φαινόμενα μέσα από την παρατήρηση και τις εμπειρίες τους. Στον χώρο μας τα παιδιά με ενεργητικό τρόπο μαθαίνουν παίζοντας με το νερό, το χώμα κ.α. Έτσι ανακαλύπτουν το φυσικό περιβάλλον. Επίσης, μαθαίνουμε για τον καιρό, πραγματοποιούμε και εξηγούμε απλά πειράματα. Έχουμε στη διάθεση μας εργαλεία όπως μαγνήτες, μεγεθυντικό φακό, θερμόμετρα κ.α για την διερεύνηση και παρατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.

• βασικές εμπειρίες στα μαθηματικά. Μέσα από την βιωματική μάθηση το παιδί επεκτείνει τις μαθηματικές του γνώσεις και τις εφαρμόζει σε νέες καταστάσεις. Στην προσχολική ηλικία τα παιδιά κατανοούν σταδιακά την έννοια των αριθμών, των σχημάτων , των μεγεθών και τις χωροχρονικές σχέσεις. Στο σχολείο μας προσπαθούμε πάντα μέσα από ενδιαφέρουσες για τα παιδιά δραστηριότητες να εφαρμόζονται τα μαθηματικά στα όρια των δυνατοτήτων κάθε ηλικίας.

• οι εφαρμογές της τεχνολογίας. Στόχος μας στο πρόγραμμα της πληροφορικής είναι να μπορέσουν τα παιδιά να εξοικειωθούν με τις απλές λειτουργίες του υπολογιστή. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν τον υπολογιστή ως χρήσιμο εργαλείο της καθημερινότητας αλλά και ως εποπτικό- διδακτικό μέσο.

• εκπαιδευτικές εκδρομές. Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών οργανόνοντα εκδρομές σε θέατρα, μουσεία, θεματικά πάρκα κ.α..