Παροχές

Σχολικό Λεωφορείο

Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται από έμπειρο προσωπικό (οδηγός – συνοδός).

Το σχολικό μας είναι πλήρως εξοπλισμένο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.