Παροχές

Μουσικοκινητική

Μάθημα που παρέχεται δύο φορές την εβδομάδα από εξειδικευμένο προσωπικό.

Πρόκειται για συνδυασμό μουσικής και κίνησης που λατρεύουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τα παιδιά εξοικειώνονται με τα μουσικά όργανα, τον ρυθμό και τον χρόνο. Μέσω της κίνησης εξοικειώνονται με τα μέρη του σώματος, βελτιώνουν την ισορροπία τους και διοχετεύουν την ενέργειά τους. Το παιδί μαθαίνει να συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες…παίζοντας!