Παροχές

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά εντάσσονται στο πρόγραμμα των παιδιών 2 φορές την εβδομάδα.

Η προσέγγιση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών γίνεται μέσα από την ενεργητική μάθηση. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά μέσα από δραστηριότητες που εντάσσονται στο καθημερινό τους πρόγραμμα έρχονται αβίαστα σε επαφή με την ξένη γλώσσα. Δραστηριότητες όπως κολάζ, ζωγραφική λέξεων, τραγούδια, ομαδικά παιχνίδια.